Skip to content

Projects &

Publications

Substance use and risk behavior

Publications

Koning, I. M., Doornwaard, S. M., Van der Rijst, V. G., De Houwer, J., & Vollebergh, W. (2022). Effects of automatic and explicit parenting on adolescents’ alcohol use. Cogent Psychology, 9.

Doornwaard, S. M., & Ter Bogt, T. F. M. (2011). Peercultuur, middelengebruik en voortijdig schoolverlaten: Twee onderzoeken naar de actuele en gepercipieerde rol van jeugdculturele oriëntatie, rondhangen met vrienden en alcohol- en cannabisgebruik in relatie tot schoolproblemen. Utrecht: Universiteit Utrecht.   

Koning, H. M., Spruyt, A., Doornwaard, S. M., Turrisi, R., Heider, N., & De Houwer, J. (2017). A different view parenting: automatic and explicit parenting cognitions in adolescents’ drinking behavior. Journal of Substance Use, 22, 96-101.

Ter Bogt, T. F. M., Van Lieshout, M., Doornwaard, S. M., & Eijkemans, Y. A. M. J. (2009). Substance use and school dropout: Two studies on the actual and perceived role of alcohol and cannabis in relation to truancy, academic achievement, motivation, and dropout. Utrecht: Trimbos Instituut.

Doornwaard, S. M., Branje, S., Meeus, W. H. J., & Ter Bogt, T. F. M. (2012). Development of adolescents’ peer crowd identification in relation to changes in problem behaviors. Developmental Psychology, 48, 1366-1380. 

Dubas, J. S., Baams, L., Doornwaard, S. M., van Aken, M. A. G. (2017). Dark personality traits and impulsivity among adolescents: Differential links to problem behaviors and family relations. Journal of Abnormal Psychology, 126, 877-889.